Category Archives: BIP

25 kwietnia 2017 r. na Walnym Zgromadzeniu  Członków przyjęto następujące dokumenty:

Bilans 2016

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2016

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego

Czytaj dalej...

Zarząd Stowarzyszenia „Radość Życia” działając na podstawie § 19 Statutu Stowarzyszenia  zwołuje Walne Zgromadzenie  Członków na dzień 25 kwietnia 2017 r.
na godz.17:00 – I termin,  na godz. 17.30 – II termin.
Miejsce:  sala Klubu Seniora ul. Kasztelańska 7 – Podzamcze

W imieniu Zarządu
Wanda Radłowska
Przewodnicząca Zarządu

Załączniki:
1.    Porządek Walnego Zebrania
2.    Regulamin Walnego Zebrania

Porządek Walnego Zgromadzeni...

Czytaj dalej...

Niniejszym powiadamiamy, że w dniu 09.06.2015r.- wtorek o godz. 16:00 zwołujemy Walne Zgromadzenie
członków Stowarzyszenia „ Radość Życia”.
Miejsce zebrania : świetlica Ośrodka Społeczno- Kulturalnego S.M. Podzamcze 58-316 Wałbrzych Al. Podwale 1
porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku
2.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014r.
3.Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia
4...

Czytaj dalej...