Kontakt

e-mail: st.radosc.zycia@gmail.com
facebook: Stowarzyszenie „Radość Życia”

Przewodnicząca Zarządu – Wanda Radłowska tel.: 692 609 556
Z-ca Przewodniczącej – Ryszarda Truskowska tel.: 888 819 903
Członek Zarządu – Irena Olczak tel.: 605 835 705