Założycielki teatru

teatr-2

Choreografka teatru

Magdalena Radłowska
www.magdalenaradlowska.com
Magdalena Radłowska-choreograf, pedagog, tancerka i performer. Absolwentka studium Tańca Współczesnego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Pedagogika o kierunku Animacja Społeczno- Kulturalna o specjalności taniec, Uniwesytetu Middlesex w Londynie na wydziale Choreografii i wydziału Tańca Współczesnego w London Contemporary Dance School “The Place”. Magdalena jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, między innymi programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, II miejsca Programu Telewizyjnego „Dolina Kreatywna”, otrzymała również stypendium Alternatywnej Akademii Tańca w Starym Browarze Nowym Tańcu w Poznaniu oraz za wybitne osiągnięcia w London Contemporary Dance School. Magdalena tańczyła w różnych projektach i współpracowała z różnymi choreografami i tancerzami w Polsce i za granicą, m.in z: Jose Vidal Company, Melissą Monteros, Wojciechem Mochniejem, Gabriellą Koch, Teatrem Tańca „Two in One”, Bettiną Carpi, Danielem Kramerem, Frauke Requardt, Robertem Andersonem, Pawłem Matyasikiem i Nadarem Rosano. Ma ogromne doświadczenie w pracy: z młodzieżą, niewidzącymi, seniorami oraz niepełnosprawnymi. W 2006- 2008 brała udział w licznych warsztatach i projektach edukacyjnych z udziałem wielu teatrach tańca z dziedziny Community Dance, min: Touchdown Dance z Manchesteru (członkami tego teatru są profesjonalni tancerze i tancerze niewidzący), Candoco Dance Company z Londynu (członkami tego teatru są niepełnosprawni tancerze). W 2008 roku zrealizowała w Polsce kilku miesięczny międzynarodowy projekt taneczny dla grupy 36 osób w tym: profesjonalnych tancerzy, osób niewidzących, niepełnosprawnych i starszych z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polski. To był początek powstania Teatru Tańca Dawka Energii. Od 2009 roku współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie i jest w grupie „Latających Animatorów”. Latający Animatorzy wspierają projekty społeczne realizowane w całej Polsce. Jest także założycielem międzynarodowego teatru tańca Anima Dance Company. Od 2010 roku należy do Teatru Tańca LML, którego członkami są absolwenci London Contemporary Dance School w Londynie. Od 2013 roku tańczy w Teatrze Tańca Zawirowania w Warszawie.

Wanda Radłowska
Wanda Radłowska – prowadząca teatr posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z organów samorządowych, jak również projektu o zasięgu ogólnopolskim „Seniorzy w Akcji”. Są to głównie działania międzypokoleniowe. Wszystkich projektów realizowanych od roku 2005 jako wolontariusz w P.Z.E.RiI była pomysłodawcą i realizatorem. Od roku 2010 założyciel i prowadząca Stowarzyszenie „ Radość Życia’ dzięki czemu może realizować projekty międzypokoleniowe. Wyróżnienia i nagrody: wolontariusz roku 2007, nagrodę Zamku Książ w kategorii: Aktywny człowiek III wieku regionu wałbrzysko- świdnickiego w 2008 roku nagrodę główną Marszałka Województwa Dolnośląskiego ”Nestor” , w 2010 roku nominowana przez Gminę Wałbrzych w konkursie „Akcja Akacja- Niezwykła Dolnoślązaczka 2010”.