Walne Zgromadzenie 2015

Niniejszym powiadamiamy, że w dniu 09.06.2015r.- wtorek o godz. 16:00 zwołujemy Walne Zgromadzenie
członków Stowarzyszenia „ Radość Życia”.
Miejsce zebrania : świetlica Ośrodka Społeczno- Kulturalnego S.M. Podzamcze 58-316 Wałbrzych Al. Podwale 1
porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku
2.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014r.
3.Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia
4. Poinformowanie członków Zarządu o realizowanych projektach
5. Omówienie organizacji II Wałbrzyskich Senioraliów
6.Przekształcenie Stowarzyszenia w Organizację Pożytku Publicznego w tym: Zmiana Statutu i uchwalenie
stosownych uchwał,
7. Dyskusja i wolne wnioski
8.Zamknięcie zebrania
Z uwagi na poruszanie ważnych tematów i uchwalanie uchwał umożliwiających rozwój Stowarzyszenia prosimy
o udział w zebraniu.
Zapraszamy również na zebranie sympatyków i osoby pragnące do nas dołączyć
Z poważaniem:
Zarząd Stowarzyszenia „ Radość Życia”.