O Nas

radosc-zycia

Stowarzyszenie istnieje od 2010 roku. Wpis do KRS z dnia 21.09.2010 roku,
nr  0000365868.
W 2016 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego –
wpis do KRS z dnia 07.10.2016 r.
Organizacja jest uprawniona do odpisu na jej rzecz 1% od podatku dochodowego osób fizycznych.
Poprzez utworzenie naszego Stowarzyszenia z głównym nastawieniem na twórcze działania międzypokoleniowe, na rozwój naszego teatru tańca współczesnego „Dawka Energii” chcieliśmy stworzyć bazę rozwoju, promocji dla wszystkich niezależnie od wieku w tym dla osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Nazwa „ Radość Życia” jest nawiązaniem do naszych wcześniejszych działań i obserwacji – ile radości może sprawić samorealizacja twórcza, spełnianie marzeń i możliwość pokazania swojej twórczości innym a stowarzyszenie jest możliwością do realizacji  tych celów. Chcemy przez to pobudzić osoby starsze do aktywności, do wychodzenia z domu. Dbamy o integrację osób starszych z grupami międzypokoleniowymi.

Najważniejsze dla nas jest poszukiwanie coraz to nowych form aktywnego spędzania wolnego czasu, profilaktyka zdrowia. Organizujemy imprezy ogólnodostępne dla społeczności lokalnej i ponad lokalnej o zasięgu międzynarodowym  jak: od 2011 Międzynarodowy Festiwal Tańca, od 2014 Wałbrzyskie Senioralia w tym Festiwal Pasji i Kreatywności, Akademia Zdrowia Seniora, Olimpiada Sportowa Seniorów.

 Od 2016 realizujemy projekt pn. AKADEMIA SENIORA edycja 2016, 2017  finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

W roku 2017 ruszyliśmy z programem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”.

Można nas spotkać od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 w Klubie Seniora przy ulicy Kasztelańskiej – Podzamcze prowadzonego przy współpracy z Domem Seniora Rusinowa.

Skład Zarządu od 10.01.2017 rok:

Przewodnicząca Zarządu – Wanda Radłowska

Zastępca Przewodniczącej – Ryszarda Truskowska

Sekretarz – Krystyna Szylkin

Członek Zarządu – Irena Olczak

Członek Zarządu – Bożena Wasielak