O nas

Pomysł założenia naszego stowarzyszenia narodził się w czerwcu 2010 roku. Nazwa „Radość Życia” jest odniesieniem do naszych wcześniejszych działań i obserwacji, ilustrujących, jak dużo radości może przynieść samorealizacja twórcza, spełnianie marzeń oraz możliwość dzielenia się swoją twórczością z innymi. Stowarzyszenie stanowi platformę umożliwiającą realizację tych celów. Nasza misja to przede wszystkim poszukiwanie nowych form aktywnego spędzania czasu wolnego – organizujemy różnorodne wydarzenia, w tym imprezy kulturalne, wycieczki turystyczne i zajęcia rekreacyjne.

wtorki i czwartki, 11-13:00

zajęcia artystyczne

środy i piątki, 10-12:00

terapia ruchem, gimnastyka relaksacyjna

soboty, 16-20:00

wieczorki taneczne z muzyką i poczęstunkiem

Piramida Medical Spa

SUS

Varsowia


Skip to content