Działamy w pełni pasji i radości

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Kontynuowano realizację celu projektu, rozpoczętego w maju 2022 roku. Realizacja obejmowała planowane zadania na rok 2023, a także dodatkowy nabór uczestników do zadań oraz tworzenie bazy wolontariuszy. W celu promocji projektu stosowano różne środki, m. in. relacjonowanie jego przebiegu na profilu facebookowym i stronie internetowej Radości Życia, czy wywieszenie plakatów oraz wystawienie banera w naszej siedzibie na ul. Kubeckiego 3.

Wycieczki i pikniki

Wycieczka do Wrocławia

27 lipca 2023

Program obejmował zwiedzanie Wrocławskiego ZOO-Afrykanarium oraz rejs statkiem po Odrze.

Wycieczka do Krainy Wygasłych Wulkanów

14 listopada 2023

Uczestnicy zapoznali się z bogactwem flory i fauny Gór Kaczawskich, a przewodnik Piotr Norko przedstawił prezentację o ochronie i zagrożonych gatunkach roślin tego regionu.


Skip to content