Świadomie tworzymy lokalną rzeczywistość

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Prace z zakresu partycypacji obywatelskiej realizowane przez grupę inicjatywną z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, seniorów, włączając ekspertów zewnętrznych, miały na celu budowanie współpracy z samorządem w kierunku otwartości Gminy na potrzeby seniorów oraz dzieci i młodzieży przebywających w instytucjach. Przeprowadzono cykl warsztatów szkoleniowych, które przygotowały beneficjentów do roli badacza potrzeb swojego środowiska. Warsztaty te składały się z 4 spotkań prowadzonych przez trenerów CDS z Krakowa oraz trenerów z Wałbrzycha.

W pierwszym bloku szkoleniowym uczestnicy zdobyli umiejętności badacza, w tym formułowanie pytań, poznawanie różnych form badań, takich jak wywiady z kwestionariuszem; różne rodzaje obserwacji (uczestniczącej lub innej), ankiety online, wywiady telefoniczne itp. W kolejnych blokach tematycznych omawiano prowadzenie rozmów, wywiadów, i obserwacji. Określono także jak dobrać próbę do badań, gdzie znaleźć respondentów – zarówno w realu, jak i online oraz gdzie prowadzić obserwacje. Uczestnicy ćwiczyli umiejętność aktywnego słuchania, parafrazowania i udzielania informacji zwrotnych. Przeprowadzono także warsztat refleksyjny, na którym badacze dzielili się swoimi refleksjami z badań, przedstawiali swoje interpretacje wyników i dzielili się zebranymi informacjami. Na podstawie nabytych umiejętności uczestnicy pracowali nad wypracowaniem raportów z badań partycypacyjnych.

W trakcie działań podjęto również prace nad poprawą struktury organizacyjnej, tworzeniem silnej grupy liderskiej i wolontariuszy poprzez podniesienie kompetencji i motywację do działania. Uczestnicy opracowali strategię zrównoważonego rozwoju. Wdrożono model zarządzania KaiZen i Lean Office do organizacji. Te działania okazały się niezwykle przydatne w procesie tworzenia struktury organizacji w nowej siedzibie przy ul. Kubeckiego 3 na Nowym Mieście.

Realizowano także dwa pikniki ekologiczne, które obejmowały wspólną zabawę przy karaoke, warsztaty z zakresu komunikacji, promocji oraz rezydencje artystyczne. W działaniach artystycznych pod kierunkiem choreografa i muzyka szczególny nacisk kładziono na połączenie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak technologia w mediach, ruch, architektura i choreografia. Jednym z innowacyjnych pomysłów było stworzenie choreograficznego modelu tworzenia alfabetu ruchów i dźwięków. Na jego podstawie przygotowano spektakl taneczno-muzyczny, który został wystawiony w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu we wrześniu 2022 roku, wraz ze spektaklami tancerzy z Uniwersytetu Middlesex w Londynie, z którym oferent współpracuje od 10 lat. Było to niezwykłe wydarzenie kulturalne, gdzie na jednej scenie spotkali się tancerze amatorzy oraz profesjonalni choreografowie i tancerze. Wszyscy uczestnicy zadania wspólnie ze zaproszonymi choreografami i muzykami stworzyli spektakl festiwalowy. Festiwal zgromadził ponad 150 widzów i był ważnym wydarzeniem kulturalnym Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Raport o seniorach

Raport o młodzieży


Skip to content